Referenslista, Ingvar Edsö

Utveckling av kvalitets -och miljöledningssystem

Styrande dokumentation: SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

 

Cirka 100 företag, bland annat:

Företag Verksamhet
Elplanering i Göteborg AB Elkonsult
Probeko AB Elkonsult
LP Ventiserv AB VVS-konsult
Entreprenör
VBK Byggkonsult
Restaurator Tord Andersson Conservation AB Konsult i restaureringsfrågor
Utbildning
bsv arkitekter och ingenjörer ab Byggkonsult
Geoteknik
Byggnads AB LE Lundberg Fastighetsförvaltning
Byggande
Exploatering
Fjärrvärmebyrån AB Fjärrvärmeanläggningar
Danafjord AB(VOLVO) Fastighetsförvaltning
Ny- om- och tillbyggnad
FTF AB Fastighetsförvaltning
Bygganalys AB Byggkonsult
SERCO NEWSEC AB Facilities Management
Outsourcing
BI Bygginfo Certifiering AB Personcertifiering
BI Bygginfo AB Utbildning
Konsulttjänster
Byggnadsfirma G Insulander AB Byggentreprenör
AB Svensk Bilprovning, Fastighet Fastighetsförvaltning
Ny- om- och tillbyggnad
GF-Konsult AB Byggledning
Projektering
AB Svensk Byggtjänst Konsulttjänster, förlag, byggbokhandel
Varuinformation, utbildning
RörTema AB VVS-Konsult
L. Henriksson Ing. Byrå AB Elkonsult
B. Bäckberg Konsulterande Ing.Byrå AB Byggkonsult
Diös AB Fastighetsförvaltning
UppsalaHem AB Fastighetsförvaltning
Byggnation
LEB Consult AB VVS-Konsult
Lulebo AB Fastighetsförvaltning
REKAB AB Byggentreprenör
MarkTema AB Markkonsult
Trosa Teknik AB(F d Trosa kommuns tekniska förvaltning) Renhållning, vatten- och avloppsrening, anläggningsarbeten, fastighetsskötsel.
INCOORD Installations AB VVS-konsult
VVS-Miljö i Göteborg AB VVS-konsult
Liljewall Arkitekter AB Arkitekter, projektledare
Aröds Mekaniska Verkstad AB Verkstadsindustri
ABAKO Arkitektkontor AB Arkitektkontor
Byggcenter i Borås AB Byggentreprenör
Ferrum Arkitekter AB Arkitektkontor
Frakka AB Byggkonsulter
J Håkansson Byggplanering AB Byggkonsulter
YNGVE LUNDH arkitekt ab Arkitektkontor
Markstyrkan AB Markprojektörer, Byggledare
Skärgårdens Bygg Teknik AB Byggentreprenör, Byggkonsult
Wabeno AB Tillverkningsindustri
Vcon VVS-konsult AB VVS-konsult
Däldehög AB Byggentreprenör,  marksanering
Glantz Arkitekter AB Arkitekter